ความสำคัญของเครื่องพันพาเลท ที่เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุใดในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงมีการใช้งานเครื่องพันพาเลทเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อกระบวนการทางโลจิสติกส์ตั้งแต่ธุรกิจคลังสินค้า ไปจนถึงธุรกิจขนส่งสินค้า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการผลิต แล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ต่างพากันหันมาลงทุนกับเครื่องจักรทางเทคโนโลยีชนิดนี้ ร่วมเจาะลึกไปถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้วงการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราในบทความนี้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องพันพาเลทได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ความนิยมใช้งานเครื่องพันพาเลทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกระบวนการทางโลจิสติกส์นับเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน ของพฤติกรรมการซื้อ-ขายสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มผู้บริโภค นับตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดเป็นต้นมา ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมีการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้น จนตัวเลขของธุรกิจ E-commerce เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องเร่งพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตมีการผลิตสินค้าที่มากขึ้น ธุรกิจคลังสินค้า และโลจิสติกส์ต่างก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการให้บริการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น กลายเป็นห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ ที่กระบวนการขนส่งสินค้า ระดับต้นน้ำอย่างคลังสินค้า ไปจนถึงปลายน้ำคือการขนส่งสินค้า ต้องนำเอาเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างเครื่องพันฟิล์มมาช่วย เพื่อให้การแพ็คสินค้ามีความรวดเร็ว การขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย ไม่เกิดการร่วงหล่นเสียหาย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการคือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

เครื่องพันพาเลทช่วยให้กระบวนการโลจิสติกส์เติบโตขึ้นได้อย่างไร

เมื่อความต้องการสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ในวงการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จึงมีการแข่งขันกันสูงขึ้น การใช้ฟิล์มยืดกับเครื่องช่วยพันพาเลทจึงถูกนำมาใช้งานเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนแรงงาน อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถมั่นใจในความแม่นยำในการทำงาน รวมไปถึงความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีเวลาหยุดพัก และด้วยความรวดเร็วและแม่นยำนี้เองที่ช่วยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีความสำคัญที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก

  • ดูแลความปลอดภัยของสินค้า การใช้ฟิล์มยืดคุณภาพดีเพื่อแพ็คสินค้า ช่วยให้การกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น พนักงานขับรถสามารถทำเวลาได้ดีขึ้น เพราะสินค้าที่ถูกรัดและพันมาอย่างดีจะไม่มีทางร่วงหล่นเสียหายก่อนถึงปลายทาง
  • ดูแลความสมบูรณ์ของสินค้า ในกระบวนการพันฟิล์มด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีช่วยให้สินค้าถูกปกปิดอย่างมิดชิด ช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นได้เป็นอย่างดี ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีคราบน้ำ หรือคราบฝุ่นติดอยู่บนตัวสินค้า แม้แต่สินค้าประเภทอาหารก็ไม่เกิดการเน่าเสีย
  • ง่ายต่อการนับจำนวน การนับจำนวนสินค้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลา แต่การพันสินค้าด้วยเครื่องพันฟิล์มให้เรียบร้อยก่อนการนับสินค้า จะช่วยลดเวลาในการนับสินค้าลงได้ อีกทั้งยังตรวจนับได้ง่าย ลดความผิดพลาดในการทำงาน

จะเห็นได้ว่าเครื่องพันพาเลทมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ช่วยยกระดับการให้บริการให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวสินค้า ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบโลจิสติกส์หลายรายจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเครื่องชนิดนี้กันมากขึ้น เพื่อสร้างแต้มต่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง และพัฒนาวงการโลจิสติกส์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม